Indicatori de performanţă 2014

Anexa 1Anexa 2
Indicatori de performanţă generali privind calitatea serviciului de furnizare
Nr. crt. Indicator de performanţă* Tip consumator sem. I sem. II An
0 1 2 3 4 5
1 Durata medie de emitere a ofertelor de furnizare – art.5, alin. (1), a) casnic 0 0 0
necasnic mic 3,2 4,2 3,7
necasnic mare 3,1 3,5 3,3
total 3,1 3,8 3,5
2 Durata medie de semnare a contractelor de furnizare- art.5, alin. (1), b) casnic 0 0 0
necasnic mic 2 2 2
necasnic mare 2 2 2
total 2 2 2
3 Număr de contestaţii justificate  privind facturarea – art. 8, alin. (1), a) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total 0 0 0
4 Număr de contestaţii justificate privind facturarea, raportat la număr cons. deserviţi – art. 8, alin. (1), a) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total 0 0 0
5 Durata medie de rezolvare a contestaţiilor privind facturarea – art. 8, alin. (1), b) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total 0 0 0
6 Număr locuri de consum deconectate pt. care furniz. solicită reluarea în 4 ore-art. 9, alin. (2), a) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total 0 0 0
7 Număr locuri de consum deconectate pt. care furniz. solicită reluarea în mai mult de 4 ore-art. 9, alin. (2), b) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total 0 0 0
8 Număr solicitări modificare tarif, rezolvate în mai puţin de 10 zile lucrătoare -art. 10, alin. (2).  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total 0 0 0
9 Număr petiţii  de tipul celor prevăzute la art. 11, alin. (1), reprezentând o reclamaţie justificată- art.11. alin 3, a), 0 0 0
10 Durată medie de răspuns la petiţiile de mai sus-art. 11 alin (3), b) 0 0 0
11 Durată medie de transmitere către op. de reţea a sesizărilor primite prin fax sau prin Email-art 13, alin (1), a) 1 1 1
12 Durată medie de transmitere către op. de reţea a sesizărilor primite in scris, prin postă sau direct la registratură, inclusiv cele referitoare la accesul la reţea-art 13, alin (1), b) 1,5 1,5 1,5
13 Număr consumatori deserviţi de Serviciul Clienţi cu cel mai mare nr de consumatori arondaţi-art 14, alin (3), a) 35 40 40
14 Număr linii telefonice disponibile consumatorilor pentru comunicarea cu furnizorul-art 14, alin (3), b) 2 2 2
15 Număr linii telefonice cu operator 24 ore din 24-art 14, alin (3), c) 1 1 1
16 Număr linii telefonice gratuite-art 14, alin (3), d). 0 0 0
17 Număr reclamaţii privind schimbarea furniz.-de la consumatorii proprii-art 15, alin (2), a) 0 0 0
18 Nr reclamaţii privind schimbarea furniz.-de la consumatorii deserviţi de alt  furnizor-art 15, alin (2), b) 0 0 0
19 Nimăr de reclamaţii privind schimbarea furniz.ajunse în instanţa de judecată-art 15, alin (2), c) 0 0 0
20 Număr reclamaţii privind schimbarea furniz.finalizate în instanţa de judecată cu sentinţă defavorabilă furnizorului respectiv-art 15, alin (2), d) 0 0 0
* Semnificaţia în detaliu a fiecărui indicator este cea precizată în textul Standardului, la referinţa menţionată în anexă
Indicatori statistici privind activitatea de furnizare
Nr. crt. Indicator statistic* Tip consumator sem. I sem. II An
0 1 2 3 4 5
1 Număr de contestaţii privind facturarea – art. 8, alin. (3) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total 0 0 0
2 Număr de contestaţii privind facturarea, raportat la nr. consumatori deserviţi – art. 8, alin. (3) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total 0 0 0
3 Nr locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii serviciului de furnizare – art. 9, alin. (4) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total 0 0 0
4 Nr solicitări  modificare tarif – art. 10, alin. (4) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total 0 0 0
5 Nr total de petiţii primite, altele decât cele tratate în alte articole – art 11 alin. (5), a) 0 0 0
6 Nr petiţii reprezentând o solicitare de informaţii sau o propunere de îmbunătăţire referitoare la serviciul de furnizare-art 11, alin (5), b) 0 0 0
7 Nr petiţii cu subiect nerelevant: reclamaţii nejustificate, destinatar gresit, solicitări informaţii care nu sunt referitoare la serviciul de furnizare-art 11, alin (5), c) 0 0 0
8 număr sesizări privind intermedierea relaţiei consumator-operator de reţea-art 13, alin (3) 5 3 8
9 Număr de solicitări ale consumatorilor de a primi compensaţii-art 16, lit. a) 0 0 0
10 Număr de compensaţii acordate-art 16, lit. b) 0 0 0
11 Număr de neînţelegeri privind dreptul la compensaţii, aflate în litigiu-art 16, lit. c) 0 0 0
12 Număr de locuri de consum deservite la începutul perioadei-art 17, lit. a) casnic 0 0 0
necasnic mic 8 8 8
necasnic mare 32 32 32
total 40 40 40
13 Număr locuri de consum  preluate în cursul perioadei-art 17, lit. b) casnic 0 0 0
necasnic mic 1 2 3
necasnic mare 1 0 1
total 2 2 4
14 Număr de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei-art 17, lit. c) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 8
necasnic mare 0 0 32
total 0 0 40
15 Număr de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei, pentru care furnizorul a încheiat contractele de reţea (transport şi/sau distribuţie)-art 17, lit. d) casnic 0 0 0
necasnic mic 8
necasnic mare 32
total 40
16 Număr de contracte de furnizare existente, modificate prin acte adiţionale în cursul perioadei-art 17, lit. e) casnic 0 0 0
necasnic mic
necasnic mare
total 5 11 16
17 Energie furnizată (în MWh), pe categorii de consumatori-art 17, lit. f) . casnic 0 0 0
necasnic mic 41.43 42.26 83.69
necasnic mare 8680.47 7880.87 16561.34
total 8721.9 7923.13 16645.03
* Semnificaţia în detaliu a fiecărui indicator este cea precizată în textul Standardului, la referinţa menţionată în anexă
Home Indicatori de performanţă 2014
Copyright© Electricom 2012 | Designed by Filosoft.