Informare clienti

Obligatii informare clienti finali

Deranjamente alimentare cu energie electrica – contact operatori de distributie

Informare plafonare pret energie electrica conform OUG nr. 27 din 2022

Adresa informare clienti modificare tarife reglementate 2023

Adresa informare clienti modificare tarife reglementate 2022 – Ordinul nr. 130 din 19 octombrie 2022

Adresa informare clienti modificare tarife reglementate 2022 – Ordinul nr. 93 din 29 iunie 2022

Ghid explicativ factura energie electrica

Model factura consumator casnic ghid ANRE

Adresa informare modificare tarif

  Anul 2015

  Anul 2016

 Anul 2017

Anul 2022

Formular de înregistrare a plăngerii consumatorului de energie electrica

Procedură privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate

– Ord nr. 144/2022 – Ordin privind aprobarea tarifului pentru achiziția serviciilor de sistem pentru operatorul de transport și sistem Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

Ord nr. 142/2022 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

Ord nr. 141/2022 – Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2023

Ord nr. 130/2022 – Ordin pentru modificarea ordinului presedintelui ANRE nr.123/2017 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

Ord nr. 28/2022 – Tarife specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice practicate de Societatea Distributie Energie Electrica Romania SA

Ord nr. 29/2022 – Tarife specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice practicate de Societatea Distributie Energie Oltenia SA

Ord nr. 30/2022 – Tarife specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice practicate de Societatea E-Distributie Banat SA

Ord nr. 31/2022 – Tarife specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice practicate de Societatea E-Distributie Dobrogea SA

Ord nr. 32/2022 – Tarife specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice practicate de Societatea E-Distributie Muntenia SA

Ord nr. 33/2022 – Tariful mediu pentru serviciul de transport si componentele tarifului de transport de introducere si extragere a energiei electricce din retea – Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA

OUG 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023

Procedură privind constituirea administrarea și restituirea garanțiilor la consumatorii casnici

Procedură reclamatii

Ord. ANRE nr. 11/2016 de aprobare a Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a enrgiei electrice, publicat in MO partea I nr. 291/18.04.2016, abroga ord. ANRE nr. 28/2007

  Ordin ANRE nr. 6/2017 de aprobare a Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, publicat in MO partea I nr. 124/15.02.2017, abroga ord. ANRE nr. 118/2015

Drepturile si Obligatiile Consumatorilor

Conditii generale furnizare energie electrica

Procedura metode de reducere consum energie

STANDARD DE PERFORMANȚA PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE – SINTEZA

Indicatori standard de performanta trim I 2022

Solicitare pe proprie raspundere

Home Informare clienti
Copyright© Electricom 2012 | Designed by Filosoft.