Documente

 • Licente

 

-Licenta Producere Energie Electrica

 

-Licenta Furnizare Energie Electrica

 

 • Informare Clienti

 

-Deranjamente alimentare cu energie electrica – contact operatori de distributie

 

-Adresa informare modificare tarif

 Anul 2015

 Anul 2016

 Anul 2017

-Formular de înregistrare a plăngerii consumatorului de energie electrica

 

-Procedură privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate

 

-Ord 177 2015

 

-Procedură privind constituirea administrarea și restituirea garanțiilor la consumatorii casnici

 

-Procedură reclamatii

 

-Ord. ANRE nr. 11/2016 de aprobare a Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a enrgiei electrice, publicat in MO partea I nr. 291/18.04.2016, abroga ord. ANRE nr. 28/2007

- Ordin ANRE nr. 6/2017 de aprobare a Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, publicat in MO partea I nr. 124/15.02.2017, abroga ord. ANRE nr. 118/2015

 

-Drepturile si Obligatiile Consumatorilor

 

-Conditii generale furnizare energie electrica

 

-Procedura metode de reducere consum energie

 

 • Indicatori de performanta

 

-Indicatori de performanţă 2010

 

-Indicatori de performanţă 2011

 

-Indicatori de performanţă 2012

 

-Indicatori de performanţă 2013

 

-Indicatori de performanţă 2014

 

-Indicatori de performanţă 2015

 

-Indicatori de performanţă 2016

 

-Indicatori de performanta – Trimestrul 1 2017

 

-Indicatori de performanta – Trimestrul 2 2017

 

-Indicatori de performanta – Trimestrul 3 2017

 

-Indicatori de performanta – Trimestrul 4 2017

 

-Indicatori de performanta 2017

 

-Indicatori de performanta Trimestrul I 2018

 

-Indicatori de performanta Trimestrul II 2018

 

-Indicatori de performanta Trimestrul III 2018

 

-Indicatori de performanta Trimestrul IV 2018

 

-Indicatori de performanta Trimestrul I 2019

 

-Indicatori de performanta Trimestrul II 2019

 

-Indicatori de performanta Trimestrul III 2019

 

-Indicatori de performanta Trimestrul 4 2019

 

 • Etichete energie electria

 

-ETICHETA ENERGETICA 2013

 

-ETICHETA ENERGETICA 2014

 

-ETICHETA ENERGETICA 2015

 

-ETICHETA ENERGETICA 2016

 

-ETICHETA ENERGETICA 2017

 

-ETICHETA ENERGETICA 2018

 

Legislatia primara

 • Procedura privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze natural de solutionare a plangerilor clientilor finali

 

-Ord. 16 – 2015

-Ordinul ANRE 96/2015 privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică și gaze naturale

-Raport privind activitatea de informare a consumatorilor (2016)

 

 • Rapoarte solutionare plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul II 2019:

-- Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

-- Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

-- Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul I 2019:

-- Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

-- Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

-- Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul II 2018:

-- Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

-- Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

-- Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul I 2018:

-- Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

-- Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

-- Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul II 2017:

-- Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

-- Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

-- Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul I 2017:

-Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

-Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

-Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti anul 2017:

-- Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

-- Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

-- Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul II 2016:

-Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

-Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

-Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti anul 2016:

-Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

-Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

-Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

 

 • Cod comercial al Pietei Angro de Energie Electrica

 

-Cod comercial al Pietei Angro de Energie Electrica

-Ord. 25 – modificare cod comercial

 

 • Legea energiei electrice si a gazelor naturale

 

-Legea 123/2012

-Legea 160/2012

-Legea 69/2014

-HG 495/2014

-Legea 127/2014

 

 • Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali

 

-Ord. ANRE 64/2014

-Ord 235 2019

 

 • Certificate Verzi

 

-Legea 134/2012- privind modificarea si completarea legii 220/2008

-OUG nr. 57/2013 – privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008

-Nota privind cota obligatorie de E-SRE si cea estimata de CV pentru anul 2014

-Nota privind cota obligatorie de E-SRE si cea estimata de CV pentru anul 2015

-Ord. 14/2014 privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi

-Ord. 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013

-Legea 23/2014 – pentru aprobarea OUG nr. 57/2013, privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

-Ord. 8/2015 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2014

-Ord. 9/2015 privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi pentru anul 2015

-Ordin ANRE nr. 8/2017 de aprobare privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, publicat in MO partea I nr. 118/13.02.2017

-Ordin ANRE nr. 11/2017 de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2016, publicat in MO partea I, nr.147/27.02.2017

-Ordin ANRE nr. 119/30.12.2016 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi aferente anului 2017, publicat in MO partea I nr. 1069/13.12.2016

-Ord. ANRE nr. 27/31.03.2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017, publicat in MO partea I nr. 224/31.03.2017, abroga ord. ANRE nr. 119/2016

-Ord. ANRE nr. 110/2017 ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2018
publicat in MO partea I nr.997/15.12.2017

-ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2019

 

 • Cogenerare

 

-Ordin ANRE nr. 119/20.12.2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat in MO partea I, nr. 845/2013

-Ordin ANRE nr. 117/18.12.2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta, publicat in MO partea I, nr. 826/2013

-Ordin ANRE nr. 117/20.12.2016 de aprobare pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat in MO partea I, nr. 105/28.12.2016

-Ordin ANRE nr. 52/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat in MO Partea I nr. 481/26.06.2017

-Ordin ANRE nr. 123/20.12.2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat in MO partea I nr.1011/20.12.2017

-Ord. ANRE nr. 114/27.06.2018
Modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
publicat in MO partea I nr.538/28.6.2018

-Ord. ANRE nr.192/14.11.2018 de aprobare pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

-ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

-Ord. ANRE 156/24.06.2019
Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
– publicat in MO partea I nr.522/26.06.2019

 

 • Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final

 

-Ord. 88/2009

-Ord. 14/2011

-Ord. 105/2014

 

 • Desemnarea furnizorilor de ultima instanta

 

-Ord. 35/2014

 

 • Standard de performanta pentru serviciul de furnizare energie electrica

 

-Ord 1/2010

 

  • Tarife

 

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2019 – Modificare ordine incepand cu 01.03.2019

Anul 2019 – Modificare ordine incepand cu 01.07.2019

Anul 2020 – Modificare ordine incepand cu 01.01.2020

Anul 2020 – Modificare ordine incepand cu 16.01.2020

Home Documente
Copyright© Electricom 2012 | Designed by Filosoft.