Documente

 • Licente

Licenta Producere Energie Electrica

Licenta Furnizare Energie Electrica

 • Indicatori de performanta

Indicatori de performanţă 2010

Indicatori de performanţă 2011

Indicatori de performanţă 2012

Indicatori de performanţă 2013

Indicatori de performanţă 2014

Indicatori de performanţă 2015

Indicatori de performanţă 2016

Indicatori de performanta – Trimestrul 1 2017

Indicatori de performanta – Trimestrul 2 2017

Indicatori de performanta – Trimestrul 3 2017

Indicatori de performanta – Trimestrul 4 2017

Indicatori de performanta 2017

Indicatori de performanta Trimestrul I 2018

Indicatori de performanta Trimestrul II 2018

Indicatori de performanta Trimestrul III 2018

Indicatori de performanta Trimestrul IV 2018

Indicatori de performanta Trimestrul I 2019

Indicatori de performanta Trimestrul II 2019

Indicatori de performanta Trimestrul III 2019

Indicatori de performanta Trimestrul 4 2019

Indicatori de performanta Trimestrul 1 2020

Indicatori de performanta Trimestrul 2 2020

Indicatori de performanta Trimestrul 3 2020

Indicatori de performanta Trimestrul 4 2020

Indicatori de performanta Trimestrul 2 2021

Indicatori de performanta Trimestrul 3 2021

Indicatori de performanta Trimestrul 4 2021

Indicatori de performanta Trimestrul 1 2022

Indicatori de performanta Trimestrul 2 2022

Indicatori de performanta Trimestrul 3 2022

Indicatori standard de performanta trim IV 2022

 • Etichete energie electria

ETICHETA ENERGETICA 2013

ETICHETA ENERGETICA 2014

ETICHETA ENERGETICA 2015

ETICHETA ENERGETICA 2016

ETICHETA ENERGETICA 2017

ETICHETA ENERGETICA 2018

ETICHETA ENERGETICA 2019

ETICHETA ENERGETICA 2020

ETICHETA ENERGETICA 2021

 • Legislatie

Legea_123_2012 – Energiei si a gazelor naturale

Ord_ 83_2021 – Standardul de performanta – Furnizare

Ord_16_2015 – Porcedura-cadru solutionare plangeri

Ord_35_2013 – Procedura de solutionare neintelegeri contractuale

Ord_47_2021 – Regulament privind solutionarea plangerilor impotriva OR

Ordin 5 2023 – Regulament furnizare e.e. la clientii finali

Ord_96_2015 – Regulament privind activitatea de informare a clientilor finali EE si gaze

Ord_193_2020 – Regulament privind solutionare plangeri

Ord_194_2020 – Procedura privind solutionarea reclamatiilor

Ord_234_2019 – Procedura de schimbare a furnizorului

Ord 3 2022 – Regulamentul privind organizarea si functionarea platformei online de schimbare a furnizoruluiPOSF

Ord 91 2022 – Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanta a energiei electrie

Informare privind modul de preluare de catre Furnizorul de ultima instanta

Legislatia primara

 • Procedura privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze natural de solutionare a plangerilor clientilor finali

Ord. 16 – 2015

Ordinul ANRE 96/2015 privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică și gaze naturale

Raport privind activitatea de informare a consumatorilor (2016)

 • Rapoarte solutionare plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul I 2022:

— Raportare solutionare plangeri clienti semestrul I 2022

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul II 2021:

— Raportare solutionare plangeri clienti semestrul II 2021

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul I 2021:

— Raportare solutionare plangeri clienti semestrul I 2021

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul II 2020:

– Raportare solutionare plangeri clienti semestrul II 2020

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul I 2020:

– Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

– Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

– Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul II 2019:

– Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

– Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

– Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul I 2019:

– Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

– Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

– Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul II 2018:

– Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

– Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

– Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul I 2018:

– Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

– Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

– Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul II 2017:

– Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

– Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

– Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul I 2017:

Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti anul 2017:

– Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

– Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

– Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti semestrul II 2016:

Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

Rapoarte solutionare plangeri clienti anul 2016:

Anexa 3 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de modul de preluare si tipul clientului final

Anexa 4 la Ordinul ANRE 16/2015 – Structura plangerilor in functie de categorie, concluzia analizei si respectarea termenului legal

Anexa 5 la Ordinul ANRE 16/2015 – Sinteza modului de solutionare si masurile corective aferente categoriilor de plangeri

 • Cod comercial al Pietei Angro de Energie Electrica

Cod comercial al Pietei Angro de Energie Electrica

Ord. 25 – modificare cod comercial

 • Legea energiei electrice si a gazelor naturale

Legea 123/2012

Legea 160/2012

Legea 69/2014

HG 495/2014

Legea 127/2014

 • Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali

Ord. ANRE 64/2014

Ord 235 2019

 • Certificate Verzi

Legea 134/2012- privind modificarea si completarea legii 220/2008

OUG nr. 57/2013 – privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008

Nota privind cota obligatorie de E-SRE si cea estimata de CV pentru anul 2014

Nota privind cota obligatorie de E-SRE si cea estimata de CV pentru anul 2015

Ord. 14/2014 privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi

Ord. 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013

Legea 23/2014 – pentru aprobarea OUG nr. 57/2013, privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Ord. 8/2015 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2014

Ord. 9/2015 privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi pentru anul 2015

Ordin ANRE nr. 8/2017 de aprobare privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, publicat in MO partea I nr. 118/13.02.2017

Ordin ANRE nr. 11/2017 de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2016, publicat in MO partea I, nr.147/27.02.2017

Ordin ANRE nr. 119/30.12.2016 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi aferente anului 2017, publicat in MO partea I nr. 1069/13.12.2016

Ord. ANRE nr. 27/31.03.2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017, publicat in MO partea I nr. 224/31.03.2017, abroga ord. ANRE nr. 119/2016

Ord. ANRE nr. 110/2017 ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2018
publicat in MO partea I nr.997/15.12.2017

ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2019

 • Cogenerare

Ordin ANRE nr. 119/20.12.2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat in MO partea I, nr. 845/2013

Ordin ANRE nr. 117/18.12.2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta, publicat in MO partea I, nr. 826/2013

Ordin ANRE nr. 117/20.12.2016 de aprobare pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat in MO partea I, nr. 105/28.12.2016

Ordin ANRE nr. 52/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat in MO Partea I nr. 481/26.06.2017

Ordin ANRE nr. 123/20.12.2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat in MO partea I nr.1011/20.12.2017

Ord. ANRE nr. 114/27.06.2018
Modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
publicat in MO partea I nr.538/28.6.2018

Ord. ANRE nr.192/14.11.2018 de aprobare pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

Ord. ANRE 156/24.06.2019
Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia – publicat in MO partea I nr.522/26.06.2019

Ord. ANRE 69/20.04.2022
Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia – publicat in MO partea I nr.388/20.04.2022

-Ord. ANRE 93/29.06.2022
Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia – publicat in MO partea I nr.651/30.06.2022

 • Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final

Ord. 88/2009

Ord. 14/2011

Ord. 105/2014

Etapele si documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului

 • Notificare privind schimbarea furnizorului -casnic si noncasnic

Casnic

Non-Casnic

 • Model reziliere contract furnizare

Model notificare reziliere contract furnizare

 • Desemnarea furnizorilor de ultima instanta

Ord. 35/2014

 • Standard de performanta pentru serviciul de furnizare energie electrica

Ord 1/2010

 • Tarife

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2019 – Modificare ordine incepand cu 01.03.2019

Anul 2019 – Modificare ordine incepand cu 01.07.2019

Anul 2020 – Modificare ordine incepand cu 01.01.2020

Anul 2020 – Modificare ordine incepand cu 16.01.2020

Home Documente
Copyright© Electricom 2012 | Designed by Filosoft.