Despre

Societatea a fost infiinţată in anul 1965 ca bază de aprovizionare s Sistemului Energetic Naţional Din anul 1991 a devenit ELECTRICOM SA.
Funcţionăm fară întrerupere de 51 de ani şi ne-am diversificat activitatea de-a lungul acestor ani pentru a oferi servicii complete.
Activităţi desfăşurate: de la distribuitor şi importator de produse electroenergetice, la distribuitor şi importator de combustibili solizi şi lichizi (carbune şi petrol) şi la comercializare de utilaje multifuncţionale pentru drumuri şi platforme autoridicătoare de lucru la înalţime.
Începând din iulie 2004, în baza licenţei nr. 623, ELECTRICOM devine furnizor de energie electrică pentru consumatori finali cărora le oferă servicii specifice bazate pe experienţă in domeniu şi respect în relaţiile contractuale.
In contextul mondial al dezvoltării producţiei de energie din surse regenerabile şi din preocuparea permanentă pentru calitatea mediului în care trăim, ELECTRICOM este acum producător de energie verde. Energia verde este produsa de parcurile eoliene şi fotovoltaice pe care le-am dezvoltat. Oferim clienţilor noştri energie 100% Verde!
ELECTRICOM colaborează direct cu firma ALTIUS FOTOVOLTAIC, cel mai mare producător de panouri fotovoltaice mono şi policristaline din Europa de Est şi cu un portofoliu vast de clienţi din Europa si Africa, ca societate membră a grupului BOMAX. Prin intermediul ALTIUS, ELECTRICOM comercializează produse dedicate generării de energie electrică din energie solară.
ELECTRICOM activează deasemenea în sectorul imobiliar avand în proprietate spaţii comerciale şi industriale pe care le pune la dispoziţia clienţilor în vederea închirierii.

Home Despre
Copyright© Electricom 2012 | Designed by Filosoft.